Krótka historia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „VICBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem powstałym w wyniku restrukturyzacji Wałbrzyskiej kopalni węgla kamiennego „Victoria” w roku 1993, Spółkę zlokalizowaną w Wałbrzychu przy ul. Kosteckiego utworzono z likwidowanych oddziałów kopalni a w jej ówczesny skład weszły oddziały: budowlany, stolarnia i ciesielnia, prefabrykatów oraz betoniarnia.

W początkowej fazie spółka świadczyła usługi dla kopalń Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. Z chwila likwidacji Zagłębia, spółka podjęła działalność w zakresie usług ogólnobudowlanych oraz przeróbki surowców mineralnych.

Od 2003 roku spółka zmieniła siedzibę na adres w Czarnym Borze przy ulicy Kolejowej. Posiada bazę z zapleczem technicznym i sprzętowym oraz linie produkcyjna do kruszenia i sortowania surowców mineralnych.

W 2013 roku spółka zakupiła Wytwórnie mas Bitumicznych przy ul. Gwarków (dawniej Antka Kochanka) w Wałbrzychu. Ponadto posiadamy uprawnienia, wydane przez komisje Ochrony Środowiska, do produkcji, wykonania i naprawy nawierzchni asfaltowych oraz składowania i recyklingu asfaltu drogowego.